Ordensreglement

Ordensreglement

Haveforeningen Sydhavn September 2002

 • Husene skal holdes i god stand og må ikke virke skræmmende på helheden
 • Der skal være skel der tydeligt afgrænser haven, og hegnet må højest være op til 1,3 m. Dog må levende hegn langs gangstien og hegn langs bagboens skel være op til 1,8 m. Dispensation kan gives af bestyrelsen for hegn op til 1,8 m omkring en terrasse.
 • Haven skal være forsynet med tydeligt havenummer.
 • Der er brugspligt på haverne, som fortrinsvis skal benyttes som nyttehaver, og mindst 75% af arealet skal dyrkes. Der må
  plantes træer, dog må de ikke overstige huset højde og skal plantes mindst 2½ m fra skellet.
 • Hvert medlem skal holde sin have og gang fri for ukrudt. Hvor der er haver på begge sider af gangen, gælder rensning pligt til gangens midte. Levende hegn langs gang stien, skal vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig. Der skal altid være min. 120 cm fri passage på gangstien.
 • Kørsel med cykel/knallert på havegangene er forbudt, parkering af køretøjer på havegangene er ligeledes forbudt.
 • Støjende redskaber må ikke bruges i weekenden efter kl. 1200.
 • Vandslange må bruges i tidsrummet 7-11 eller 16-23. Slangen skal være håndholdt. Dvs. f.eks. løse vandslanger på jorden, vandingsmaskiner o.lign. Storm P. opfindelser er forbudt. Der skal være stophaner ved havegangen, i de haver hvor der er skjulte rør. Stophanen lukkes når haven forlades. Brug vand med omtanke, brug f.eks. regntønder.
 • Man må ikke uden tilladelse benytte andre medlemmers grunde.
 • ALT AFBRÆNDING FORBUDT

 

Dyrehold

 • Almindelige husdyr (stuedyr) tillades.
 • Hunde Al færden på haveforeningens areal skal ske i snor, og efterladenskaber på gange og fællesarealer skal fjernes af vedkommende dyreejer.
 • Det er en betingelse, at husdyr absolut ikke er til gene for de øvrige medlemmer i foreningen.
 • Alt andet dyrehold er ikke tilladt